Rond Ronse: meer dan de N60 alleen

Breed gedragen oplossingen voor verschillende uitdagingen

‘Rond Ronse’ gaat op zoek naar breed gedragen oplossingen voor verschillende uitdagingen in en rond Ronse. We bekijken de bereikbaarheid en de verkeersleefbaarheid van Ronse en de regio. Dat doen we met respect voor mobiliteit, infrastructuur, kwalitatieve stedelijke ruimte, landschap, natuur en bebossing, landbouw en erfgoed in de hele Vlaamse Ardennen.

RondRonse_FotoSite2.jpg