Samen op zoek naar verbinding 

 

Rond Ronse: meer dan de N60 alleen

‘Rond Ronse’ gaat op zoek naar breed gedragen oplossingen voor verschillende uitdagingen in en rond Ronse. We bekijken de bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid van Ronse en de regio. Dat doen we met respect voor mobiliteit, infrastructuur, kwalitatieve stedelijke ruimte, landschap, natuur en bebossing, landbouw en erfgoed in de hele Vlaamse Ardennen.

Ook jij kan ons helpen bij dit geïntegreerd planproces.

RondRonse_FotoSite2.jpg

Team Rond Ronse ontmoet belanghebbenden in Tio3

 

Een veertigtal belanghebbenden kwam op dinsdag 11 juni samen met het team Rond Ronse om op zoek te gaan naar breed gedragen oplossingen voor verschillende uitdagingen in en rond Ronse. ’s Avonds werd een participatieavond voor het brede publiek georganiseerd. Ruim 190 Ronsenaars waren daarbij aanwezig. 

Samen aan de slag
Vanaf het eerste moment worden alle belanghebbenden betrokken. Tijdens een werksessie in Tio3 kwamen een veertigtal belanghebbenden samen met het Team Rond Ronse om na te denken en samen te werken. Zowel de verschillende overheden als lokale experts van natuur- en socio-economische organisaties maken deel uit van deze werksessies.

Iedereen welkom
Ook de brede bevolking werd uitgenodigd. Tijdens de participatieavond konden meer dan 190 geïnteresseerden meedenken over de uitdagingen voor de streek rond Ronse. Iedereen kon ook opmerkingen en adviezen meegeven over de start- en de procesnota. Het Team Rond Ronse was aanwezig om te informeren over het plangebied, de doelstellingen en de aanpak.

Ga in gesprek met ons

Ga je na onze participatiesessie van 11 juni graag in gesprek met de experten over een bepaald thema? Schrijf je via deze link in voor de huiskamergesprekken. Het team laat weten of ze bij jou langskomen.

Voor meer informatie kan je terecht op: info@rondronse.vlaanderen.

Verschillende uitdagingen

De Werkvennootschap en het Departement Omgeving kregen van de Vlaamse Regering de opdracht om de procedure voor de N60 te hernemen en doen dat onder de naam ‘Rond Ronse’. We staan nu aan de start van dit geïntegreerd planproces.

‘Rond Ronse’ gaat op zoek naar breed gedragen en duurzame oplossingen:

Op het vlak van mobiliteit:

 • een betere ontsluiting van de regio door middel van een vlotte bovenlokale verbinding (primaire weg type I)

 • een verbeterde verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in en rond Ronse

 • een verhoogde multimodale bereikbaarheid dankzij degelijke alternatieven voor de auto

 • een landschappelijk verantwoorde inpassing van infrastructuur in de omgeving

Voor de uitdagingen van de streek:

We creëren een hefboomeffect om maatschappelijke meerwaarde te kunnen realiseren op vlak van:

 • kwalitatieve stedelijke ruimte

 • landschap

 • natuur en bebossing

 • landbouw

 • erfgoed

ronse_lijntekening_DEF.jpg
edit-78@2x.png

Expertises samenbrengen

De Vlaamse Regering heeft de start- en procesnota voor ‘Rond Ronse’ goedgekeurd. Die laat toe dat het publiek in een zo vroeg mogelijk stadium wordt geraadpleegd. ‘Rond Ronse’ kiest ervoor om van meet af aan nauw samen te werken met alle mogelijke betrokkenen uit de regio. We willen met hen en met de externe expertise die we in huis hebben gehaald op zoek gaan naar de noden van alle betrokkenen. Van daaruit bepalen we samen de doelstellingen en gaan we samen op zoek naar oplossingen.

Met verbindende ideeën en gedeelde ambities maken we van Rond Ronse een succes voor de hele regio.

Inspraak

Van 4 juni tot en met 2 augustus loopt een publieke raadpleging over de start- en procesnota. Die kunnen gedurende deze periode ingekeken worden:

Je kan standpunten, adviezen, opmerkingen indienen:

 • Per brief gericht aan de gemeentebesturen van Ronse, Maarkedal of Kluisbergen. Je kan jouw reactie ook tegen ontvangstbewijs afgeven in de gemeentehuizen.

 • Via www.omgevingvlaanderen.be

 • Per aangetekende brief naar het Departement Omgeving

Vul de enquête in!

Waar liggen de uitdagingen voor ons, voor Ronse en voor de hele streek? En wat vind jij belangrijk? Vul de enquête in via deze link en draag jouw steentje bij aan ‘Rond Ronse’.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Voornaam en naam *
Voornaam en naam