Rond Ronse blikt terug op 9 maanden participatie

 
2019-09-27_RondRonse_Werksessies26september-2.jpg

Donderdag vond in Ronse een tweede werksessie plaats over ‘Rond Ronse’. Dankzij Rond Ronse wordt het dossier van de N60 ruimer dan ooit bekeken, en dat op een zeer participatieve manier. Samen met een dertigtal belanghebbenden werd gewerkt rond de verschillende uitdagingen in Ronse, Maarkedal en Kluisbergen. Naast de werksessies werd gedurende de laatste maanden enorm veel feedback van iedereen verzameld. Zo waren er tijdens het eerste participatiemoment 200 aanwezigen en vulden 1.016 mensen de online bevraging in. Die resultaten worden nu samengebracht en geanalyseerd. 

Tweede werksessie Rond Ronse over ‘Kansen’ 

Na de eerste werksessie op 11 juni 2019 zat Team Rond Ronse op donderdag 26 september opnieuw
in Tio 3 samen met zo’n 30 belanghebbenden. Tijdens de vorige werksessie werd gezocht naar 
gezamenlijke ambities. Tijdens deze tweede werksessie ging iedereen met deze ambities aan de
slag om mogelijke kansen voor de streek Rond Ronse te verkennen. Aan deze tweede reeks werksessies namen zowel de verschillende overheden als lokale experten deel. 

Opmerkingen tijdens de infomarkt 

Daarnaast gaven we de aanwezigen donderdag ook een eerste analyse van het participatiemoment van 11 juni. Tijdens de infomarkt kwamen meer dan 200 aanwezigen meedenken. “Ruim acht op de tien opmerkingen gingen over het thema Mobiliteit en Ruimte”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “Zo kregen we suggesties voor bijkomende fietsinfrastructuur, werden er voorstellen aangereikt voor een verbetering van het openbaar vervoer en leverden de deelnemers ons bijkomende inzichten over lokale mobiliteitsproblemen.” 

Eerste resultaten van de enquête

Tot slot kregen de aanwezigen tijdens de werksessies de eerste voorlopige resultaten van de enquête te zien. “Die stond online van 28 mei tot 31 juli”, zegt Marijn Struyf. “De bevraging was een informele manier voor burgers om informatie te delen. We gebruiken de ideeën als bijkomende input voor ons onderzoek naar oplossingen voor de verschillende uitdagingen. Net als die van de infomarkt worden ook deze resultaten de komende maanden verder geanalyseerd.” 

2019-09-27_RondRonse_Werksessies26september-4.jpg
2019-09-27_RondRonse_Werksessies26september-3.jpg

De ingevulde informatie helpt bij het in kaart brengen van onder andere belangrijke verkeersknelpunten en van plekken waar mensen graag hun vrije tijd doorbrengen. Een eerste analyse leert dat in de hele streek vooral goede fietspaden, degelijke auto-infrastructuur en ruimte voor natuur en bos als prioritair worden gezien. Er is veel vraag naar een frequenter treinaanbod, ook in het weekend en ‘s avonds. Een op de drie respondenten zou de auto vaker thuislaten als de fietspaden veiliger zouden zijn.  

Daarnaast levert de enquête bijkomende inzichten op in het verplaatsingsgedrag van de mensen in de regio: waar gaan ze werken, sporten, winkelen, cultuur beleven, … en welke vervoermiddelen kiezen ze daarvoor?

De volledige analyse van alle verzamelde input wordt binnenkort verwerkt in een brochure.

Op het terrein de dialoog opzoeken

“Team Rond Ronse gelooft dat we tot de beste oplossingen komen als we onbevooroordeeld gaan kijken en luisteren op het terrein, en in dialoog treden met belanghebbenden”, zegt Marijn Struyf. “Dat doen we vanuit een neutrale kijk op dit dossier. Daarom is het ook een bewuste keuze om verder te gaan dan de officiële inspraak en op regelmatige tijdstippen op verschillende manieren in dialoog te treden met onder andere lokale administraties, organisaties en actiegroepen.”

Huiskamergesprekken betrekken andere doelgroepen

Het Team Rond Ronse wil zeker alle mogelijke doelgroepen meenemen in het participatietraject. Dankzij huiskamergesprekken, waarbij de onderzoekers bij mensen of organisaties langsgaan, worden specifieke knelpunten en problemen in kaart gebracht die worden gebruikt in het verdere proces. Iedereen kan zich kandidaat stellen via www.RondRonse.be/contact.  

Alle informatie: www.RondRonse.be 

 
Celien Claesen