De actoren die dagelijks hun schouders onder het project zetten:

Rond Ronse is een samenwerkingstraject dat we afleggen met verschillende belanghebbenden:

 • Overheden

 • Politieke actoren

 • Middenveldorganisaties

 • Bedrijven

 • Actiegroepen

 • Experten

 • Geëngageerde burgers die wonen, werken of leven in de stad

 • Waalse actoren

2019-06-11_ROND RONSE_WERKSESSIES_©Sanne Peeters(Connect)_HR_14.jpg

Waarom is die samenwerking zo belangrijk? We willen…

 • Belanghebbenden breed informeren over het onderzoekswerk en de aanpak.

 • Het onderzoekswerk toetsen bij verschillende actoren.

 • Zicht krijgen op kansen, vragen en bezorgdheden die leven.

 • Iedereen met elkaar in dialoog brengen en laten samenwerken, zodat ze inzicht krijgen in elkaar belangen en standpunten.