Doorheen het projectverloop zullen op deze pagina de meest gestelde vragen en de daarbij horende antwoorden verschijnen.